Ziņojums

Tiesībsarga alternatīvais ziņojums par Latvijas Republikas sākotnējo ziņojumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu

Publicēts:

Pielikumi

  • Group