2020-10-23

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.1-5/188 “Par priekšlikumu izstrādāšanu attiecībā uz ierobežojumiem personai ieņemt tiesībsarga amatu saistībā ar agrāk izdarītu noziedzīgu nodarījumu”