2019-10-18

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.1-8/19 “Par normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem personai izvēlēties sev vēlamu nodarbošanos sakarā ar iepriekš izdarītu noziedzīgu nodarījumu”