01.08.2017.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2017-2-27L par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” iekļautās kapavietu nomas maksas tiesiskumu