2018-03-06

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.2017-32-4N “Par tiesas nolēmuma efektīvu izpildi”