28.06.2018.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.2018-18-4N “Par tiesas nolēmuma efektīvu izpildi, efektīvu tiesību aizsardzības nodrošinājumu un mantas konfiskācijas izpildi pirms izlemts jautājums par kriminālprocesa atjaunošanu”