23.03.2020.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.2019-17-27L “Par ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām”