14.09.2020.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2020-28-16D “Par Dobeles novada pašvaldības rīcību, atsavinot nekustamo īpašumu”