2020-12-28

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.2020-41-26H “Par vides pieejamības nodrošināšanu”