29.05.2019.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 6-6/15 “Par sarkano līniju apgrūtinājumu”

Pielikumi