2019-07-09

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 6-6/20 “Par tiesību uz lietas izskatīšanas saprātīgā termiņā pārkāpumu kriminālprocesā”

Pielikumi