2011-10-27

Atzinums

Tiesībsarga atzinums par elektroenerģijas tarifu noteikšanas procesa atbilstību labas pārvaldības principam.