27.10.2011.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums par elektroenerģijas tarifu noteikšanas procesa atbilstību labas pārvaldības principam.