2011-05-30

Atzinums

Tiesībsarga atzinums par iespējamu personu tiesību uz mājokli pārkāpumu, risinot pašvaldībā dzīvokļa jautājumu.