30.05.2011.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums par iespējamu personu tiesību uz mājokli pārkāpumu, risinot pašvaldībā dzīvokļa jautājumu.