Tiesības uz mājokli

Tiesības uz mājokli nozīmē tiesības dzīvot kaut kur drošībā, mierā un cieņā. Valstij ir jānodrošina ikvienam iespēja atrast atbilstošu mājokli. Prioritāri jāsniedz palīdzība cilvēkiem, kas objektīvu iemeslu dēļ nespēj īstenot savas tiesības uz mājokli, piemēram, maznodrošinātām personām.  

Tiesības uz mājokli sevī ietver ne tikai “jumtu virs galvas”, bet arī tādus aspektus kā tiesisko aizsardzību pret piespiedu izlikšanu, mājokļa pieejamību infrastruktūrai un pakalpojumiem, mājokļa atbilstību drošības un veselības standartiem un tā piekļūstamību (piemēram, personām ar invaliditāti). 

Piemērs: Pašvaldība man piešķīra dzīvokli, bet tam ir ieplaisājis logs un duša ir salauzta – pieejams tikai aukstais ūdens. Vai man ir tiesības sūdzēties? 

Vairāk par tiesībām uz mājokli.

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus