2011-06-14

Atzinums

Tiesībsarga atzinums par kaitējuma atlīdzību saistībā ar arodslimību, kas netiek izmaksāta ieilgušā darba devēja maksātnespējas procesa rezultātā.