07.05.2011.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums par to, vai Dzīvokļu īpašuma likuma 17.panta pirmā daļa un 17.panta otrā daļa ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 105. un 91.pantu.