2010-12-10

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2010-202-27L Par Valsts ieņēmumu dienesta prettiesisku rīcību