2011-07-29

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2011-6-26H par iespējamu diskrimināciju uz invaliditātes pamata un vienlīdzīgu pieeju precēm un pakalpojumiem.