Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2017-23-27I par Veselības inspekcijas vadītājas pārcelšanas citā amatā tiesiskumu un lietderību

Publicēts: