2017-08-04

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2017-23-27I par Veselības inspekcijas vadītājas pārcelšanas citā amatā tiesiskumu un lietderību