22.06.2017.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2017-6-26K par vienlīdzības principa un tiesību uz īpašumu pārkāpumu, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli dzīvokļu īpašumos nesadalītās mājās