2018-05-14

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2018-15-18CC par pašvaldības palīdzību mājokļa jautājuma risināšanā bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības