Bērna tiesības uz mājokli un sociālo nodrošinājumu

Tiesību uz sociālo nodrošinājumu vismaz minimālajā līmenī mērķis ir, cik vien tas iespējams, kalpot cilvēka cienīgas eksistences nodrošināšanai. Ikvienam bērnam ir tiesības uz pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina viņa pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs un pajumte. Bērnam, kurš nesaņem pietiekamu vecāku aprūpi, ir tiesības uz valsts un pašvaldības sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem. Ģimenes ar bērniem no valsts saņem dažādus pabalstus, tai skaitā, ģimenes valsts pabalstu. 

Piemērs: Vēlos noskaidrot, kādi pabalsti pienākas daudzbērnu ģimenēm.

Informatīvie materiāli

Skatīt visus