2021-04-08

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-10-4AB par tiesībām pārsūdzēt virsprokurores lēmumu