2022-03-28

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-09-23DC Par atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem