06.01.2012.

Atzinums

Tiesībsarga birojā, pamatojoties uz Latvijas pilsoniskās cilvēktiesību komisijas iesniegumu un Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāles „Īle” 2011.gada 19.maija apmeklējuma laikā saņemto informāciju, 2011.gada 3.jūnijā tika ierosināta pārbaudes lieta Nr.2011-152-4F par iespējamiem G.M. cilvēktiesību pārkāpumiem.