2010-08-13

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga kā pieaicinātas personas Satversmes tiesas lietā Nr. 2010-38-01 viedoklis un atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar rīcībspējas ierobežošanu.