13.08.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2010-38-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2010-38-01 par Civillikuma 358.panta un 364.panta atbilstību Satversmes 96.pantam (par rīcībspējas ierobežošanu)