Ziņojums

Tiesībsarga komentārs par Latvijas Republikas valdības iesniegto atbildes ziņojumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu

Publicēts: