12.04.2017.

Pieteikums Satversmes tiesai

Pieteikums Satversmes tiesai par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību (auto un mototrašu trokšņi

Apraksts

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai par Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”” 2. pielikuma 2.punkta atbilstību likuma “Par piesārņojumu” 2. panta 7.punktam, 18.1 panta trešajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”” 2.4. apakšpunkta atbilstību likuma “Par piesārņojumu” 2. panta 7.punktam un Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam jeb normām, kas nosaka atklātas autosporta un motosporta bāzes vides trokšņa robežlielumus, un personas tiesībām uz veselību un tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē