12.04.2017.

Pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums par Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”” 2. pielikuma 2.punkta atbilstību likuma “Par piesārņojumu” 2. panta 7.punktam, 18.1 panta trešajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”” 2.4. apakšpunkta atbilstību likuma “Par piesārņojumu” 2. panta 7.punktam un Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam