23.10.2017.

Pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums par Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.148 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 91.pantam, Līguma par Eiropas Savienības darbību 18.panta pirmajai daļai un 21.panta pirmajai daļai