21.04.2020.

Pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai lietā Nr. 1-13/2 “Par Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumu Nr. 579 “Noteikumi par minimālās vecuma pensijas apmēru” 2. un 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”