06.07.2020.

Pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai lietā Nr. 1-13/4 par likumā “Par valsts budžetu 2020.gadam” ietverto programmu un apakšprogrammu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai, ciktāl tās neparedz Veselības aprūpes finansēšanas likuma Pārejas noteikumu 11.punktā noteikto valsts finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai 2020.gadā, neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 66. pantam