29.05.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Biedrībai “European Funeral Association” lietā Nr. 6-2/324 “Par mirušas personas ķermeņa aizturēšanu”

Pielikumi