30.04.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Iekšlietu ministrijai un Valsts policijai Nr. 1-5/73 “Par personu pašizolācijas un stingrās izolācijas uzraudzību”