2019-09-09

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Inčukalna pamatskolas direktoram lietā Nr. 6-1/1551 “Par mācību līdzekļu iegādi”