25.03.2019.

Atzinums

Tiesībsarga vēstule Labklājības ministrijai lietā Nr. 6-1/512 “Par atbalsta bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem iekļaušanu pašvaldību saistošajos noteikumos”

Pielikumi