24.05.2021.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Latvijas Republikas pašvaldībām “Par iestājpārbaudījumu norisi izglītības iestādēs”