Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Latvijas Republikas pašvaldībām “Par iestājpārbaudījumu norisi izglītības iestādēs”

Publicēts:

Pielikumi

  • Group