2021-05-24

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Latvijas Republikas pašvaldībām “Par iestājpārbaudījumu norisi izglītības iestādēs”