19.01.2021.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai “Par vardarbības jēdzienu Bērnu tiesību aizsardzības likumā (grozījumiem pirms pirmā lasījuma)”