Bērna tiesības neciest no vardarbības

Vardarbība ir visu veidu fiziska vai emocionāla cietsirdība, seksuāla vardarbība, pamešana novārtā vai cita veida izturēšanās, kas apdraud vai var apdraudēt bērna veselību, dzīvību, attīstību vai pašcieņu. Emocionāla vardarbība ietver draudus, bērna lamāšanu vai pazemošanu, kā arī vardarbīgu izturēšanos pret bērna tuvinieku viņa klātbūtnē. Pie vardarbības pieskaitāma arī nolaidība jeb bērna aprūpes un uzraudzības pienākumu nepildīšana vai pavirša, nevērīga pildīšana; tāpat arī pamešana novārtā — ilgstoša vai sistemātiska nolaidība pret bērnu, kas kaitē vai var kaitēt bērna attīstībai, vai rada bērnam fiziskas vai psihoemocionālas ciešanas.  

Piemērs: Vecāki savu sešus gadus veco bērnu regulāri apsaukā un nedēļas nogalēs atstāj vienu mājās, paši dodas pie draugiem un lieto alkoholu. 

Vairāk par bērnu drošību izglītības iestādēs.

Tiesību akti

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus