2019-02-19

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Latvijas Republikas tieslietu ministram J.Bordānam lietā Nr.1-5/28 “Par kasācijas kārtībā izskatāmajām lietām par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa grozīšanu vai atcelšanu”