27.03.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru kabinetam lietā Nr.1-5/52 “Par COVID-19 ierobežošanas pasākumu ievērošanu slēgta tipa iestādēs”

Pielikumi