07.04.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru kabinetam lietā Nr. 1-8/20 “Par dīkstāves pabalstiem ārstniecības personām, kuras nav tieši iesaistītas Covid-19 krīzes pārvarēšanā”

Pielikumi