Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru kabinetam lietā Nr. 1-8/20 “Par dīkstāves pabalstiem ārstniecības personām, kuras nav tieši iesaistītas Covid-19 krīzes pārvarēšanā”

Publicēts:

Pielikumi

  • Group