06.04.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru kabinetam un Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijai lietā Nr.1-8/19 “Par atbalstu mediķiem, nosakot braukšanas maksas atvieglojumus Rīgā”

Pielikumi