2020-03-27

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam lietā Nr.1-8/17 “Par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība”

Pielikumi