15.04.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam lietā Nr. 1-8/21 “Par dīkstāves pabalstu patentmaksas maksātājiem un pašnodarbinātiem pensionāriem”