28.04.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam lietā Nr. 1-8/24 “Par dīkstāves pabalstu piešķiršanas nosacījumu elastīgumu”