30.04.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam lietā Nr. 1-8/25 “Par dīkstāves atbalsta pabalstu pašnodarbinātajiem”

Pielikumi