10.09.2019.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam un Valsts kontrolierei lietā Nr. 6-1/1564 “Par institūciju maksas pakalpojumiem” Ministru prezidenta atbilde tiesībsargam lietā Nr. 18/TA-1662 “Par iestāžu maksas pakalpojumiem”