23.07.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Nr. 6-9/328 “Par Facebook publicētās informācijas cenzēšanu”