14.03.2024.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule pašvaldībām par domes komiteju sēžu atklātumu

Apraksts

Izskatot personu iesniegumus, tiesībsargs ir konstatējis, ka atsevišķās pašvaldībās domes komiteju sēžu protokoli tiek publicēti novēloti, neievērojot likumā noteikto publicēšanas termiņu. Savukārt domes komiteju sēžu audioieraksti vai audiovizuālie ieraksti atsevišķos gadījumos nav publiski pieejami vispār vai nav atrodamas norādes, kā tos var iegūt. Ņemot vērā minēto, tiesībsargs vērš pašvaldību uzmanību uz domes komiteju sēžu atklātuma un pieejamības prasību atbilstību Pašvaldību likuma 41.panta astotās daļas prasībām, tādējādi nepārprotami darbojoties sabiedrības interesēs.